Perusorientaatiot
61
page-template-default,page,page-id-61,bridge-core-2.9.8,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9

Perusorientaatiot

Monet tutkijat ovat pyrkineet luokittelemaan ihmisiä heidän ominaisuuksiensa mukaan. Lievegoed on keskustelemalla nuorten kanssa vuosikymmenien kuluessa päätynyt kuuteen tyyppiin ja niissä oleviin kahteen modaliteettiin:
1. Tiedonhaluinen
2. Ajatteleva
3. Organisoiva
4. Hoivaava
5. Innovatiivinen
6. Hallinnollinen

Luovassa modaliteetissa tulee perusasenteeksi luova voima ja ei-luovassa taipumukset. Hän kutsuu näitä tyyppejä perusorientaatioiksi.
Tiedonhaluinen tyyppi tuntee tarvetta tutkia tapaa, jolla maailma hänen ympärillään toimii ja kuinka voidaan selittää maailmanilmiöiden välisiä suhteita. Tutkimuksen aihe on toissijaisen tärkeä.
Luova tutkija suuntautuu itsenäiseen työhön, ei-luova suuntautuu rutiinityöhön ja on valmis tarvittaessa kuuntelemaan toisten mielipiteitä.
Ajatteleva tyyppi.
• tuntee tarvetta järjestää ideoiden maailmansa systeemeiksi ja teorioiksi, yleensä melko laajoiksi kategorioiksi. Ajatteleva tyyppi paljastuu yleensä jo varhaisella iällä ja hänellä on vaikeuksia koulussa, koska hän havaitsee kaikkialla epäjohdonmukaisuuksia ja esittää kiusallisia kysymyksiä.
Organisoiva tyyppi.
• maailma on olemassa, jotta siihen käydään käsiksi, järjestetään ja hallitaan. Myös tämä tyyppi ilmenee varhaisiässä sosiaalisessa elämässä. Organisoiva tyyppi on aktiivinen aggressiivisuuteen saakka ja hän pyrkii hankkimaan valtaa suhteessa asioihin ja ihmisiin.
Hoivaava tyyppi.
• tuntee tarvetta hoitaa kaikkea elävää, ruokkia, huolehtia ja saada kukoistamaan. Tämä asenne on kasvatuksen ja sairaanhoidon perusta ja se on tärkeä myös maanviljelyksessä, puutarhan- ja eläintenhoidossa. Sosiaalisessa elämässä hän luo ympäristön, jossa muut voivat kehittyä ja kukoistaa asettamatta itseään etualalle. Lapsille on äärimmäisen tärkeää voida kasvaa tällaisessa hoivaavassa ympäristössä.
Innovatiivinen tyyppi.
• on monta eri puolta. Siihen sisältyy halu muuttaa ja parantaa jo olevaa. Usein he omistavat elämänsä sisäiselle vakaumukselleen. Ammatinvalinnassa he valmistautuvat etsimään uusia, ei vielä olemassa olevia ammatteja, jotka he sitten luovat itselleen. Tämä antaa heille vapauden, jota he tarvitsevat kyetäkseen elämään.
Säilyttävä eli hallinnollinen tyyppi.
• vastakohtana edelliselle tyypille haluaa ylläpitää jo olemassa olevaa, tallettaa, jäljentää ja kontrolloida sitä ja jopa mahdollisesti arvioida sitä. Tällaisia tyyppejä tavataan usein journalisteina, kirjanpitäjinä ja kirjastonhoitajina.

Luovaa perusorientaatiota on vaikea nähdä sellaisenaan ilmenevänä paitsi ehkä taiteilijoissa. Luova tyyppi läpäisee kuusi muuta tyyppiä herättäen ne elämään ja toimimaan. Luova tutkija, ajattelija, organisoija, hoitaja, uudistaja ja hallintomies antaa oman persoonallisen motivaationsa loistaa perusasenteen läpi ja tekee siitä jotakin persoonallista, niin että vasta nyt hänen elämänkerrastaan tulee todellinen.

Perusorientaatiokäsite viittaa siihen, mitä voitaisiin kutsua sävellajiksi, johon elämänkertasävellys sijoittuu. Perusorientaatio ei kerro mitään elämän draaman sisällöstä, sen temposta eikä instrumentaatiosta, joka riippuu koulutuksesta ja kyvyistä. Se antaa kuitenkin elämälle tietyn laadun. Tarkastelemalla perusorientaatiota sielun rakenne tulee tunnistettavaksi ja tutkimukselle mahdolliseksi. Nuoruudessa, kun oma johtoajatuksemme ei ole tullut selvästi esille, perusorientaatio usein korvaa sen tullen kriteeriksi opiskelun ja ammatin valinnalle.

Elämän ensimmäisellä puoliskolla perusorientaatiot ovat määräävämpiä kuin neljänkymmenen ikävuoden jälkeen. Nuoruudessa perusorientaatio määrää opiskelun ja/tai ammatinvalinnan. Valinta, joka on selvästi vastakkainen dominoivan perusasenteen kanssa johtaa vastenmielisyyden ja riittämättömyyden tunteisiin.

Lähes kaikki perusorientaatiot ovat olemassa jokaisessa meissä, mutta ainakin yksi niistä on hallitseva vaikuttamalla elämän ensimmäiselle puoliskolle.

Ne ihmiset, joilla on yksi selvästi hallitseva perusorientaatio tuntevat selvää mieltymystä käyttäytyä elämässä tietyllä tavalla.