Psykologia
121
page-template-default,page,page-id-121,bridge-core-2.9.8,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9

Psykologia

Psykologia-sana tulee kahdesta kreikan kielen sanasta:psykhe, joka tarkoittaa mieltä ja logos, joka tarkoittaa tietoa, oppia. 

Painopiste psykologiassa on ihmisen sisäisen kokemusmaailman tutkimisessa. Psykologia haluaa lähestyä ihmistä kuitenkin kolmen tärkeän osa-alueen kokonaisuutena. Psyykkiset tapahtumat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa sekä fyysisten että sosiaalisten toimintojen kanssa.

Ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät: 
Psyykkiset toiminnot: 
Psyykkisiksi toiminnoiksi  nimitetään tunteita eli emootioita, motiiveja sekä kognitiivisia toimintoja kuten havaitsemista , ajattelua, kieltä, muistia ja oppimista. Psyykkiset toiminnot ovat kiinteässä yhteydessä ihmisen sosiaalisuuteen.
Psykologian osa-alueet: 
Psykologian osa-alueet ovat erikoistuneet tutkimaan psyyken eri puolia. Seuraava taulukko kuvaa psykologian keskeisimpiä osa-alueita ja niiden tutkimusaluetta:
Yleinen psykologia– psykologinen tutkimus
Kehityspsykologia– ihmisen kehityksen tutkiminen ennen syntymää edeltävästä kehityksestä kuolemaan saakka
Motivaatio,- ja tunteiden psykologia– ihmisen toiminnan psyykkisiä syitä (halut,toiveet,tarpeet) koskeva tutkimus
Persoonallisuuden psykologia– ihmisen persoonallisuuden muovautumiseen, kehitykseen ja toimintaan keskittyvä tutkimus; selvittää myös persoonallisuuden häiriöitä ja niiden syitä
Kognitiivinen psykologia– ihmisen tiedonkäsittelyä koskeva tutkimus
Neuropsykologia– psyykkisten toimintojen ja aivotoimintojen vuorovaikutusta koskeva tutkimus
Sosiaalipsykologia- ihmisten keskinäistä kanssa käymistä tutkiva alue